Δείτε τα χιλιόμετρα που κάνετε!

Δείτε τα χιλιόμετρα που κάνετε!

Κάθε χιλιόμετρο που κάνετε, τρέχοντας στο No Finish Line της Αθήνας, προσφέρετε στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί» και μπορείτε να δείτε τα χιλιόμετρα που έχετε καλύψει, σε αυτή τη διεύθυνση:

https://results.chronolog.gr/row/nfla.html