Η ατομική εγγραφή στο No Finish Line Athens

Η ατομική εγγραφή στο No Finish Line Athens

Tην ατομική εγγραφή στο No Finish Line της Αθήνας, μπορείτε να την κάνετε σε αυτό εδώ το link από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 14 Απριλίου 2018.
Οι ατομικές εγγραφές είναι στα  7 ευρώ. Τα παιδιά έως 6 ετών είναι δωρεάν για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών, ενώ τα παιδιά από 7 έως και 12 ετών θα πληρώσουν 3 ευρώ.
Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θεωρούνται έγκυρες μόνο εφόσoν έχει γίνει η καταβολή του ποσού ατομικής συμμετοχής έως 14 Απριλίου, είτε με επί τόπου πληρωμή σε ένα από τα κέντρα ενημέρωσης-εγγραφών-πληρωμών, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που ακολουθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση τραπεζικής πληρωμής, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον συμμετέχοντα και όχι τον διοργανωτή. Αν δεν τηρηθεί αυτός ο όρος έως τις 14 Απριλίου, η συμμετοχή θα θεωρηθεί άκυρη.
Η κατάθεση του ποσού πρέπει να είναι ονομαστική (ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα στην κατάθεση) υποχρεωτικά, ώστε να μπορεί να γίνει η διασταύρωση του εγγεγραμμένου ονόματος στο σύστημα εγγραφών.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ALPHA BANK – ΙΒΑΝ: GR72 0140 7180 7180 0200 2008 269, δικαιούχος λογαριασμού ΕΡΜΗΣ 1877
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
5 ευρώ το άτομο (εγγραφή και πληρωμή από 15 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου) για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών: αριθμός bib, ηλεκτρονικό chip, αναμνηστικό τεχνικό t-shirt, ηλεκτρονικό δίπλωμα
7 ευρώ το άτομο (εγγραφή και πληρωμή από 13 Φεβρουαρίου για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών: αριθμός bib, ηλεκτρονικό chip, αναμνηστικό τεχνικό t-shirt, ηλεκτρονικό δίπλωμα
Δωρεάν τα παιδιά έως 6 ετών για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών: αριθμός bib, ηλεκτρονικό chip, ηλεκτρονικό δίπλωμα +3 ευρώ για αναμνηστικό τεχνικό t-shirt
3 ευρώ τα παιδιά από 7 έως και 12 ετών για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών: αριθμός bib, ηλεκτρονικό chip, αναμνηστικό τεχνικό t-shirt, ηλεκτρονικό δίπλωμα
15 ευρώ το άτομο για συμμετοχή στον διεθνή υπερμαραθώνιο αγώνα 24 ωρών: αριθμός bib, ηλεκτρονικό chip, αναμνηστικό μετάλλιο, αναμνηστικό καπελάκι, αναμνηστικό τεχνικό t-shirt, χώρος ανεφοδιασμού και ανάπαυσης, ηλεκτρονικό δίπλωμα.