Οι Φίλοι της Μέριμνας – Η «Μέριμνα»

Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην
Αρρώστια και στο Θάνατο, ιδρύθηκε το 1995 από εννέα έμπειρους επιστήμονες από το χώρο της
υγείας και της παιδείας.