Οι Φίλοι του Παιδιού

Receiver

«Οι Φίλοι του Παιδιού», ιδρύθηκαν το 1987 στην Αθήνα και φροντίζουν
παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας & σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Socials