Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον»

Receiver

Κ.Α.Σ.Π. – Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο
Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών δημιουργήθηκε το 1973 από το ΙΚΕ με όραμα μια καλύτερη
ζωή για παιδιά με κινητικά προβήματα.

Socials