Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη»

Quarterback

Το Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη» ιδρύθηκε το 1931 από τη Λαίδη
Κρώσφηλδ και υπό την ευθύνη και την εποπτεία του λειτουργούν σήμερα τρεις Πρότυπες Στέγες
στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

Socials