Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά»

Quarterback

Η «Χαρά» είναι μία στέγη φιλοξενίας 56 παιδιών και
ενηλίκων με βαριά νοητικά και κινητικά προβλήματα, σύνδρομο Down και στοιχεία Αυτισμού.

Socials