Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος»

Quarterback

Οι «Φίλοι του Θεοτόκος» ιδρύθηκαν το 1997 με σκοπό την
υποστήριξη του Ιδρύματος «Θεοτόκος», του εκπαιδευτικού κέντρου για παιδιά και νέους με
νοητική αναπηρία που ιδρύθηκε το 1954.

Socials